Rårup Hallens Bestyrelse

Ved generalforsamling den 25. april 2019 konstitueredes bestyrelsen som følger:

Formand:
Kenneth Jønsson.
Telefon: 28 71 86 38
Email:  kenneth.jonsson88@gmail.com

Næstformand
Klaus Pedersen
Telefon: 23 60 67 87
Email: klauspp6@gmail.com

Sekretær
Per U. Nielsen
Telefon: 61 66 51 88
Email: per.u.nielsen@gmail.com 

Kasserer
Valgt udenfor bestyrelsen Christian Rasmussen
Telefon: 23 11 51 14
Email: mail@raaruphallen.dk

Bestyrelsesmedlem
Lars Stein
Telefon: 40 37 52 46
Email: lars.florida.stein1@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Patricia Serritslev
Telefon: 51 16 33 12
Email: patriciaserritslev@yahoo.com

Repræsentant i Arbejdsgruppen ”Rårup Kultur- og Fritidscenter”
Lars Stein.

Indsigt i referater fra bestyrelsens møder kan fås ved henvendelse bestyrelsens formand Kenneth Jønson.

Indsigt i Rårup Hallens vedtægter, kan fås ved henvendelse til formand Kenneth Jønson.

 

 

 

Raarup Hallen16