Generalforsamling.

Råruphallen indkalder til  generalforsamling 

Dato : Torsdag den 04-04-2024. Kl 19.00

Sted : Rårup Hallens Cafeteria.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Gennemgang budget 2024.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse.

På Valg : Patricia Jønson og Kenneth Jønson. 

Modtager genvalg.

7. Evt.

Med venlig hilsen. Råruphallens bestyrelse.